Privacy Policy

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotografnett (eier: Preus Pro Lab) sine nettsteder.

Preus Pro Lab er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn av hver enkelt fotograf på nettsidene: https://www.fotografnett.no/

Personopplysninger som behandles

Fotografnett samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

- E-postadresse

- Fornavn og etternavn

- Mobiltelefonnummer

- Adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Fotografnett sine tilknyttede fotografer samler inn opplysninger via epost fra barnehagene/skolene. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du ikke velger å oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

-Ved bestilling/forespørsmål om fotografering

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentes via barnehagen og lagres i mail.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på e-post, eller ved at du selv endrer innstillingene i vår nettbutikk.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotografnett / Preus Pro Lab AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotografnett. Fotografnett sin samarbeidspartnere er Preus Pro Lab AS, Netlife A/S og Payex.

Samtykke:

Ved forespørsler om fotografering vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter:

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.

Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.